Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum08-08-2022
Aflevering7543
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 17-05-2022 (met noot)
CiteertitelGst. 2022/73
SamenvattingNieuwe evenredigheidstoets. Beginselplicht handhaving? (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Lasten onder dwangsom opgelegd aan TTOs (toegelaten taxiorganisaties). Toetsing aan het evenredigheidsbeginsel. Het College toetst of de nadelige gevolgen voor appellanten niet onevenredig zijn in verhouding tot het doel dat verweerder met het opleggen van deze lasten wil bereiken. Deze toetsing is in dit geval intensief. Het College komt tot de conclusie dat het opleggen en handhaven van de lasten onder dwangsom niet evenredig in de zin van artikel 3:4, tweede lid, van de Awb. Het met het opleggen van de lasten beoogde doel had al aan betekenis ingeboet, terwijl er bovendien een juridisch gebrek aan kleefde. Appellanten zaten klem tussen enerzijds de eisen van verweerder om maatregelen op te leggen aan chauffeurs en anderzijds de chauffeurs die procedures aanspanden bij de burgerlijke rechter doordat appellanten in wezen als gemeentelijk handhavers moesten optreden. De formulering van de lasten laat geen ruimte voor een beoordeling door appellanten of de door verweerder bedoelde minimum maatregel in de betreffende gevallen nog wel als een evenredige, passende sanctie zou kunnen worden aangemerkt. Bovendien leidden de lasten ertoe dat appellanten de reeds ten aanzien van de door de bij hen aangesloten chauffeurs naar aanleiding van een bepaalde overtreding genomen beslissingen keer op keer dienden te wijzigen. ________________________________________
AnnotatorW.P. Adriaanse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:CBB:2022:244