TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftTRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum11-08-2022
Aflevering8-9
RubriekPraktijk
TitelEen recht op overwerkvergoeding en feestdagencompensatie volgens het ESH
CiteertitelTRA 2022/57
SamenvattingHet Comité dat toeziet op de naleving van de verdragsverplichtingen uit het ESH heeft in de voorbije beoordelingscycli geoordeeld dat de situatie in Nederland niet in overeenstemming is met verschillende bepalingen over arbeidsvoorwaarden in het ESH. In dit artikel wordt ingegaan op het recht op een hogere vergoeding voor overwerk en het recht op compensatie bij werk verricht tijdens feestdagen. Eerst wordt bezien hoe dit in de Nederlandse praktijk geregeld is in verschillende cao's. Daarna komt aan de hand van de beoordelingsrapportages van het Comité aan bod welke eisen door het ESH gesteld worden en waarom de Nederlandse praktijk hier niet aan voldoet. Ten slotte wordt besproken op welke wijze de praktijk en regelgeving aangepast kunnen worden om de rechten voor personen met een arbeidsverhouding te verzekeren.
Auteur(s)I. van der Helm
Artikel aanvragenVia Praktizijn