Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum15-08-2022
Aflevering5
RubriekOpinie
TitelMinisterie voor gebiedsgerichte aanpak
CiteertitelM en R 2022/57
SamenvattingGebiedsgerichte aanpak. Dat is momenteel de toverspreuk om uiteenlopende maatschappelijke opgaven te bezweren. In de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied staat een overzicht van nationale programma’s en beleidsnotities die uitgaan van een gebiedsgerichte aanpak. Ook in de op 17 mei 2022 door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gepubliceerde Ruimtelijke ordeningsbrief wordt een veelheid aan gebiedsgerichte plannen aangekondigd. Kortom: er moet de komende jaren heel veel gebiedsgericht worden aangepakt. En dan graag zoveel mogelijk integraal in de vorm van ‘brede gebiedsgerichte programma’s’, maar wel met aandacht voor selectiviteit. Want “te veel integraliteit gaat ten koste van de voortgang”, aldus de Startnotitie NPLG.
Auteur(s)T. Nijmeijer
LinkVolledige tekst notitie (overheid.nl)
LinkVolledige tekst Kamerbrief (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn