Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum15-08-2022
Aflevering5
RubriekArtikelen
TitelRijksregels voor hyperscale datacentra: decentraal tenzij, of toch niet?
CiteertitelM en R 2022/58
SamenvattingEen belangrijk uitgangspunt binnen het ruimtelijke-ordeningsrecht klinkt door in het motto "decentraal wat kan, centraal wat moet". Deze sturingsfilosofie is verwoord in de Nota Ruimte uit 2004 en is verankerd in de Wet op de ruimtelijke ordening in de wijze waarop bevoegdheden over de verschillende bestuurslagen zijn verdeeld. De vorming en uitvoering van beleid moet geschieden op het niveau van het bestuursorgaan dat het beste in staat is de desbetreffende belangen te behartigen. Voor de ruimtelijke ordening geldt dat het lokale, gemeentelijke niveau in de regel het meest geschikte niveau is. Dit subsidiariteitsbeginsel is expliciet verwoord in de aankomende Omgevingswet.
Auteur(s)R. Molenaar-Wingens , A.M. Schmidt , V.M.Y. van 't Lam
LinkVolledige tekst nota (publicspaceinfo.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn