AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum22-08-2022
Aflevering30
RubriekHof van Justitie van de Europese Unie
TitelHvJ EU 22-02-2022, C-300/20 (met noot)
CiteertitelAB 2022/226
SamenvattingHet besluit van de Landkreis Rosenheim inzake het beschermde landschap ‘Inntal Süd’ is géén ‘kaderstellend plan of programma’ als bedoeld in art. 3, leden 2 en 4, SMB-richtlijn.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 februari 2022.#Bund Naturschutz in Bayern e.V. tegen Landkreis Rosenheim.#Verzoek van Bundesverwaltungsgericht om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 2001/42/EG - Beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's - Artikel 2, onder a) - Begrip ,plannen en programma's' - Artikel 3, lid 2, onder a) - Voor bepaalde sectoren opgestelde handelingen tot vaststelling van een kader voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor bepaalde in de bijlagen I en II bij richtlijn 2011/92/EU genoemde projecten - Artikel 3, lid 4 - Handelingen tot vaststelling van een kader voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten - Door een lokale instantie vastgesteld landschapsbeschermingsbesluit.#Zaak C-300/20.
AnnotatorR.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2022:102