StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftStAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum13-06-2005
Aflevering2
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200401688/1 (met noot)
CiteertitelStAB 2005, 2
SamenvattingHet voorliggende bestemmingsplan is het eerste ruimtelijke plan als bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage 1994 dat voorziet in de bouw van 6500 woningen in het gehele gebied De Zuidlanden. Het wettelijk verplichte onderzoek naar de milieugevolgen van de ontwikkeling van de Zuidlanden als geheel dient plaats te vinden bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan, ook al voorziet dit plan slechts in de ontwikkeling van de eerste fase van De Zuidlanden (maximaal 1856 woningen). Milieueffecten dienen te worden onderzocht op een niveau dat past bij de plaats in de keten van besluitvorming waaraan de m.e.r.-plicht is gekoppeld. Nu de plicht tot het maken van een milieueffectrapportage is gekoppeld aan een bestemmingsplan, zullen het detailniveau en de mate van uitgebreidheid van de milieueffectrapportage bij dat niveau moeten aansluiten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2003 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 april 2003, het bestemmingsplan "Leeuwarden-Zuid, fase A" vastgesteld.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina69-73
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5515