Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum22-02-2019
Aflevering1-2
RubriekStaatssteun
TitelNaar een nieuwe selectiviteitstoets in het staatssteunrecht
CiteertitelNTER 2019, afl. 1-2
SamenvattingOp grond van artikel 10 lid 1 VWEU is slechts sprake van staatssteun indien bepaalde ondernemingen of bepaalde producties worden begunstigd. In de praktijk wordt al snel aangenomen dat aan dit selectiviteitscriterium wordt voldaan. Uit twee ontwikkelingen sinds eind 2016 in de jurisprudentie over dit criterium volgt echter dat deze aanname relativering behoeft. In dit artikel wordt stilgestaan bij de vraag welke gevolgen deze twee ontwikkelingen in de praktijk (kunnen) hebben. (ECLI:EU:C:2015:9, ECLI:EU:C:2016:971, ECLI:EU:C:2017:1002)
Auteur(s)A.D.L. Knook
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2017:1002