Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum26-09-2022
Aflevering29
RubriekWetenschap
TitelKroniek Modernisering Wetboek van Strafvordering
CiteertitelNJB 2022/2026
SamenvattingEen nader concept van het nieuwe Wetboek van Strafvordering is inmiddels door de Afdeling advisering van de Raad van State van advies voorzien. De ingrijpende modernisering van het commune strafprocesrecht staat daarmee op het punt haar intrede in het parlement te doen. Hoewel geen fundamentele stelselwijziging wordt doorgevoerd, is wel sprake van een danige herstructurering. Hoe vallen de belangrijkste wijzigingen (of het uitblijven daarvan), op dit moment te waarderen? In vogelvlucht worden na een algemene beschouwing over het doel van het strafprocesrecht en de doelen van de modernisering ervan, daartoe de zes Boeken van het komende wetsvoorstel besproken, waar aangewezen in het licht van het advies van de Raad van State.
Auteur(s)J. Nan
LinkVolledige tekst artikel (wlaws.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn