Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum11-10-2022
Aflevering10
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 01-07-2022 (met noot)
CiteertitelTBR 2022/105
SamenvattingWanneer een onteigende verweer voert tegen de onteigening zelf, kan dat flinke vertraging opleveren voor de onteigenende partij. In dit geval duurde het maar liefst bijna 17 maanden voordat het onteigeningsvonnis kon worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Pas daarna ging de eigendom van de onteigende gronden over op de gemeente. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat een vordering ex art. 843a Rv (de exhibitieplicht) van geval tot geval beoordeeld moet worden.
Samenvatting (Bron)Onteigening. Moet onteigenaar gehele Kroondossier inbrengen in procedure, ook voor zover zij dat niet heeft? Equality of arms. Toelaatbaarheid vordering o.g.v. art. 843a Rv. Beoordelingsmaatstaf beroep op zelfrealisatie. Anticipatie op Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet?
AnnotatorB.S. ten Kate
LinkVolledige tekst annotatie (onteigeningsblog.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2022:981