Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum24-10-2022
Aflevering6
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 15-06-2022 (met noot)
CiteertitelM en R 2022/79
SamenvattingGeen sprake van een vrijwillig MER als project mer-beoordelingsplichtig is
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 maart 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Almere TenneT TSO B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het constructief aanpassen van de hoogspanningsmasten van de hoogspanningsverbinding Diemen-Lelystad, wat betreft masten 37 tot en met 79, vanaf Muiderberg tot de kruising met de N702 te Almere. Om in de toekomst meer elektriciteit te kunnen transporteren is het volgens TenneT noodzakelijk om naast de nieuwbouw van verbindingen, bestaande hoogspanningsverbindingen aan te passen zodat een grotere transportcapaciteit mogelijk is. Om die reden wenst TenneT de bestaande landelijke 380 kV-ring op te waarderen. Dit gebeurt binnen het programma Beter Benutten Bestaande 380 kV. Binnen dat programma valt het deelproject Opwaardering 380 kV-verbinding Diemen-Lelystad waarvoor de hiervoor genoemde besluiten van het college en de ministers zijn genomen.
AnnotatorM.A.A. Soppe
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1702