AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum31-10-2022
Aflevering40
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 12-08-2022 (met noot)
CiteertitelAB 2022/321
SamenvattingDe effluentsloot is een oppervlaktewaterlichaam.
Samenvatting (Bron)Besluit van de dijkgraaf van het waterschap in verband met de aanhoudende droogte: verbod om water te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen. Dagelijks bestuur van het waterschap is van mening dat verzoeker dit verbod heeft overtreden en vaardigt last onder dwangsom uit. Verzoekers maken hiertegen bezwaar en vragen de voorzieningenrechter de last op te schorten zodat zij zo snel mogelijk hun landbouwareaal kunnen beregenen om hun planten te beschermen. Zij beroepen zich op het hebben van een vergunning en stellen dat zij gebruik maken van een effluentsloot/buffersloot en dat deze geen oppervlaktewater bevat en geen oppervlaktewaterlichaam is. De voorzieningenrechter deelt dit standpunt niet en stelt dat het dagelijks bestuur van het waterschap bevoegd was om de last op te leggen en dit redelijkerwijs ook heeft kunnen doen. Verzoek om een voorlopige voorziening wordt afgewezen.
AnnotatorH.K. Gilissen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2022:4687