Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum08-11-2022
Aflevering9
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 13-04-2022
CiteertitelTvAR 2022/8111
SamenvattingGeurcontouren, Veehouderij. Woningbouw.
Samenvatting (Bron)Bij tussenuitspraak van 31 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:657, heeft de Afdeling de raad van de gemeente Kaag en Braassem opgedragen om binnen 20 weken na verzending van die tussenuitspraak met inachtneming van hetgeen onder 7.5 en 9.3 daarin is overwogen de gebreken in het besluit van de raad van de gemeente Kaag en Braassem van 15 juli 2019, waarbij het bestemmingsplan "De Kolk Oud Ade" is vastgesteld, te herstellen. De Afdeling heeft in de tussenuitspraak onder 7.4 overwogen dat de afstand tussen de uiterste situering van de in het plangebied voorziene woningen en de grens van het agrarische bouwvlak van het agrarische bedrijf van [appellant] ongeveer 30 m bedraagt en dat in zoverre niet is voldaan aan de in de Geurverordening Giessenlanden bepaalde afstandsnorm van 50 m.
AnnotatorD. Korsse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1078