Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum15-11-2022
Aflevering11
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 27-07-2022 (met noot)
CiteertitelTBR 2022/114
SamenvattingVolgens Afdeling plan-mer-beoordelingsplicht kaderstellend plan bij overschrijding drempelwaarde D-lijst Besluit mer; gestaakte activiteiten maken deel uit van de referentiesituatie in de plantoets voor zover onomstotelijk vaststaat dat deze zijn beŽindigd met het oog op de voorgenomen ontwikkeling en op die locatie nadien geen andere stikstof veroorzakende activiteiten zijn ontplooid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2021 heeft de raad van de gemeente Bergen (NH) het bestemmingsplan "Delversduin" vastgesteld.
AnnotatorM.A.A. Soppe , T. Rotscheid
LinkVolledige tekst annotatie (Soppegundelach.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:2145