Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum20-11-2022
Aflevering8 Varkens in Nood
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-04-2022 (met noot)
CiteertitelM en R 2022/103
SamenvattingAan de raadplegingsplicht in het kader van de plan-mer-beoordeling is voldaan als de beoordeling is toegezonden aan de betreffende instanties met het verzoek daarop binnen een bepaalde termijn te reageren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Texel het bestemmingsplan "Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein" vastgesteld. In de tussenuitspraak van 15 januari 2020 is - voor zover voor de beroepen van [appellant sub 1], Natuur & Milieufederatie Noord-Holland en [appellant sub 3] van belang - onder 14.3 naar aanleiding van de beroepen van [appellant sub 1] en Natuur & Milieufederatie Noord-Holland overwogen dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan geen onaanvaardbare geur- en geluidhinder met zich zal brengen. De Afdeling is tot dat oordeel gekomen omdat de raad alleen de gevolgen van een bierbrouwerij met een jaarproductie van maximaal 350.000 hectoliter bier heeft beoordeeld, terwijl het plan ook een bierbrouwerij van een grotere omvang toelaat.
AnnotatorM.A.A. Soppe , T. Rotscheid
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1082