Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum29-11-2022
Aflevering10
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-10-2021
CiteertitelTvAR 2022/8115
SamenvattingPacht, vrijwaring, beroepsaansprakelijkheid.
Samenvatting (Bron)Schending zorgplicht agrarisch adviseurs. Deze zaak tussen verpachtster en adviseurs is de vrijwaringszaak van de hoofdzaak tussen verpachter en pachter (zaaknummer 200.275.119). In de hoofdzaak hebben partijen afgesproken om te onderzoeken of volledige overeenstemming bereikt kan worden. Partijen in de vrijwaring willen graag een beslissing van het hof zodat de positie van de adviseurs bij een eventuele schikking duidelijk is. De adviseurs hebben verpachtster bijgestaan bij de overgang van haar melkveehouderij aan de pachter. Verpachtster verwijt de adviseurs dat zij haar niet voldoende hebben gewaarschuwd voor het risico van het ontstaan van een (hoeve)pachtovereenkomst met de pachter. Die hoevepachtovereenkomst is in een gerechtelijke procedure vastgelegd en de pachter vordert in de hoofdzaak nu schadevergoeding van verpachtster omdat ze die overeenkomst niet volledig kan nakomen. Het hof oordeelt dat de adviseurs niet aansprakelijk zijn voor de eventuele schadevergoeding die verpachtster aan de pachter zal moeten betalen.
AnnotatorJ.M.M. Menu
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:GHARL:2021:9308