Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum29-11-2022
Aflevering10
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-03-2022 (met noot)
CiteertitelTvAR 2022, afl. 10
SamenvattingPacht, hoevepachtovereenkomst, schadevergoeding
Samenvatting (Bron)Appellante was eigenares van een melkveebedrijf. De grond waarop het melkveebedrijf werd geŰxploiteerd was in 1995 onder voorbehoud van een persoonlijk gebruiksrecht grotendeels in economische eigendom overgedragen aan een derde. Appellante heeft in 2007 haar melkveehouderij, dan wel de exploitatie daarvan aan ge´ntimeerde tegen betaling ter beschikking gesteld. Nadien heeft zij de in economisch eigendom overgedragen grond ook juridisch moeten leveren aan de derde. Tussen partijen is in een gerechtelijke procedure een hoevepachtovereenkomst vastgelegd, waarvan de aan de derde overgedragen grond deel uitmaakt. Ge´ntimeerde vordert in deze zaak schadevergoeding van appellante omdat ze die overeenkomst niet volledig kan nakomen. De pachtkamer heeft de vordering tot betaling van schadevergoeding toegewezen waarbij de schade in een volgende procedure moet worden vastgesteld. Het hof is het eens met dat vonnis en bekrachtigt het.
AnnotatorJ.M.M. Menu
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:GHARL:2022:1994