Jurisprudentie Bestuursrecht plus

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Bestuursrecht plus
Datum26-12-2022
Aflevering4
TitelTermijnoverschrijding in het asielrecht: een kritische bespreking van de Afdelingsuitspraak van 6 juli en haar gevolgen
CiteertitelJB Plus 2022, afl. 4
SamenvattingOp 6 juli 2022 oordeelde de ABRvS dat het ontbreken van het beroep niet tijdig beslissen in het asielrecht in strijd is met het Unierecht. Dit artikel is een kritische bespreking van de uitspraak en de consequenties van deze uitspraak voor de juridische mogelijkheden die asielzoekers hebben om tijdige besluitvorming af te dwingen. Deze bespreking is niet alleen relevant voor het asielrecht, maar ook voor andere gebieden van het bestuursrecht waar eveneens problemen spelen met het nemen van tijdige beslissingen.
Auteur(s)A. Outhuijse , M.C. Pakkert , V.M. Bex-Reimert
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2022:1810