Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum02-02-2023
Aflevering1
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 01-12-2022 (met noot)
CiteertitelM en R 2023/11
SamenvattingEen positief weigeringsbesluit is volgens de rechtbank Oost-Brabant niet hetzelfde als een natuurvergunning en kan daar ook niet mee gelijkgesteld worden.
Samenvatting (Bron)Rechtskarakter positieve weigering. De weigering een natuurvergunning te verlenen omdat geen natuurvergunning nodig is, kan niet worden gelijkgesteld met een natuurvergunning. Het is een bestuurlijk rechtsoordeel dat uitgaat van de huidige aanvraag, het ten tijde van het rechtsoordeel geldende recht en het op dat moment toegepaste programma voor de berekening van stikstofdepositie. Als sprake is van relevante wijzigingen op één van die punten, kan het zijn dat wel een natuurvergunning nodig is.
AnnotatorT. Rotscheid
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2022:5232