Strafrecht Updates

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftStrafrecht Updates
Datum10-03-2023
Aflevering8
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 14-02-2023 (met noot)
CiteertitelSR 2023/0040
SamenvattingOordeel van hof dat in beslag genomen voorwerp vatbaar is voor onttrekking aan het verkeer is ontoereikend gemotiveerd.
Samenvatting (Bron)Witwassen (art. 420bis Sr). Onttrekking aan het verkeer van 60 gram (waarschijnlijk) hasjiesj na vrijspraak t.z.v. Opiumwetdelict. Vatbaarheid voor onttrekking aan het verkeer. Oordeel van hof dat inbeslaggenomen voorwerp vatbaar is voor onttrekking aan het verkeer is ontoereikend gemotiveerd. Uit bestreden uitspraak kan immers niet worden afgeleid dat is voldaan aan in art. 36b, 36c en/of 36d Sr gestelde vereisten die voorwerpen vatbaar maken voor onttrekking aan het verkeer. HR neemt daarbij mede in aanmerking dat bestreden uitspraak niet inhoudt dat hof, niettegenstaande vrijspraak van onder 1 tenlastegelegde, heeft vastgesteld dat in relatie tot inbeslaggenomen voorwerp een strafbaar feit is begaan. HR merkt op dat art. 13a Opiumwet voorschrijft dat, als rechter vaststelt dat o.g.v. art. 33 tot en met 34 dan wel 36b tot en met 36d Sr verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van in lijst I of II bedoelde middelen mogelijk is, die verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer ook moet plaatsvinden. Art. 13a Opiumwet biedt echter geen zelfstandige of aanvullende grondslag voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van in lijst I of II bedoelde middelen, in gevallen waarin hiervoor genoemde bepalingen van Wetboek van Strafrecht verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer niet toelaten. Volgt (partiŽle) vernietiging wat betreft beslissing tot onttrekking aan het verkeer van inbeslaggenomen voorwerp (zonder terugwijzing).
AnnotatorP.A.M. Mevis , C.L. van der Vis
LinkVolledige tekst annotatie (sr-updates.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2023:231