Jurisprudentie in Nederland

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie in Nederland
Datum13-05-2023
Aflevering4
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 07-03-2023 (met noot)
CiteertitelJIN 2023/65
SamenvattingIncidentele vordering tot benoeming tijdelijk bestuurder, Voorlopige voorziening, Bevoegdheid rechter benoeming van tijdelijk bestuurder, Maatstaf beoordeling.
Samenvatting (Bron)Benoeming tijdelijke bestuurder in incident (art. 223 Rv). Bevoegdheid civiele rechter (voorzieningenrechter) tot benoeming tijdelijke bestuurder laat gepaste terughoudendheid civiele rechter onverlet. Bevestiging bestaande werkafspraken (vgl. ECLI:NL:GHAMS:1996:AH7018). Maatstaf.
AnnotatorJ.A.G. de Boer , M.C. van Rijswijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2023:583