Jurisprudentie Milieurecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Milieurecht
Datum07-10-2005
Aflevering9
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200402711/1 (met noot)
CiteertitelJM, 2005, 93
SamenvattingSaneringsplan. Communautaire lijst natuurgebieden. Passende beoordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2002 heeft verweerder naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet bodembescherming door appellanten sub 2 onder een aantal aanvullende voorwaarden ingestemd met een saneringsplan ten aanzien van een ernstig geval van bodemverontreiniging waarvan de sanering urgent is op de locatie Oude Waalsdorperweg (ongenummerd), Kleiduivenschietterrein Waalsdorpervlakte te Den Haag, kadastraal bekend gemeente Den Haag, sectie V, nummers 662, 1641, 1644, 5023, 5027 en 7000 (alle gedeeltelijk)..
Annotator Douma , van der Molen
Pagina723-726
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8396