Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum03-07-2023
Aflevering7558
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 15-03-2023 (met noot)
CiteertitelGst. 2023/39
SamenvattingAan subsidieverlening verplichting verbonden dat bij aanvraag tot subsidievaststelling een overzicht conform begroting alsmede alle rekeningen en betalingsbewijzen worden verstrekt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 maart 2019 heeft het college de aan [appellant] verleende subsidie op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2017-2020 voor het project [locatie] lager vastgesteld op 39.610,19 en een bedrag van 50.192,77 aan teveel ontvangen voorschotten van hem teruggevorderd. [appellant] was, ten tijde van belang, eigenaar van een monumentale boerderij op het perceel [locatie] (hierna: het pand). Op 30 maart 2018 heeft [appellant] een subsidie aangevraagd voor behoud van het pand en herbestemming tot bed & breakfast. Bij besluiten van 22 mei 2018 en 31 juli 2018 heeft het college op grond van de Uitvoeringsregeling aan [appellant] een subsidie van maximaal 97.058,84 verleend. Bij besluit van 8 oktober 2018 heeft het college de aan [appellant] verleende subsidie gewijzigd naar 115.220,94. Het college heeft hiervan in totaal 104.802,96 als voorschot verstrekt. In het besluit van 8 oktober 2018 heeft het college [appellant] te kennen gegeven dat hij het bedrag van 10.417,98, dat gelet op de al verstrekte voorschotten nog resteert, na de vaststelling van de subsidie zal ontvangen, indien de werkzaamheden volgens plan zijn afgerond.
AnnotatorH. Pennarts
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:1053