Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftTijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
Datum12-10-2005
Aflevering10
TitelInternationaal privaatrecht: een discipline in de luwte of in de branding van heftige juridisch-maatschappelijke debatten?
CiteertitelFJR 2005, 92
SamenvattingVan oudsher wordt het vakgebied van het internationaal privaatrecht bestudeerd als een vrij ge´soleerd vakgebied. Weinig aandacht wordt besteed aan de impact van IPR-regels op de beoordeling van publiekrechtelijke aanspraken gesteund op familierechtelijke verhoudingen. Bij nader toezicht blijkt nochtans hoezeer een welbepaalde omgang met IPR-regels een belemmerend effect kan hebben op de uitoefening van die aanspraken. Dit noopt tot kritische analyse. Onderkenning van deze dynamiek doet ook de behoefte groeien te toetsen in hoeverre de afdwingbaarheid van mensenrechten zoals de bescherming van gezinsleven middels een welbepaalde hantering van IPR-technieken wordt 'gefrustreerd'.
Auteur(s)V. van den Eeckhout
Pagina236-244
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (kluwer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn