Jurisprudentie Aanbestedingsrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Aanbestedingsrecht
Datum26-07-2023
Aflevering5
TitelRechtbank Den Haag 12-04-2023 (met noot)
CiteertitelJAAN 2023/118
SamenvattingGelijkheidsbeginsel, Knock-out eis, Level playing field, Onrechtmatige daad, Proportionaliteitsbeginsel, Rechtsbescherming, Rechtsverwerking, Redelijkheid en billijkheid, Schadevergoeding, Transparantiebeginsel, Vervalbeding.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Vordering tot schadevergoeding tegen aanbestedende dienst. Beroep op rechtsverwerking slaagt. Eiseres is niet binnen 20 dagen in kort geding tegen de gunningsbeslissing opgekomen. Op grond van de aanbestedingsvoorwaarden heeft zij daarmee ook haar recht op schadevergoeding verwerkt. Het toepassen van dit vervalbeding is hier niet onredelijk of disproportioneel.
AnnotatorA.B.B. Gelderman , L.J. Vermeulen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2023:5098