Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum18-08-2023
Aflevering7
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 31-05-2023 (met noot)
CiteertitelM en R 2023/81
SamenvattingOntbreken mer-beoordelingsbesluit geen fundamenteel gebrek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2020 heeft de raad van de gemeente Schiedam van het bestemmingsplan" 's-Graveland & Spaanse Polder 2020" vastgesteld. Het plan ziet op het bedrijventerrein s-Graveland en Spaanse Polder en voorziet in een herziening en actualisatie van het hiervoor geldende bestemmingsplan "Spaanse Polder en s-Graveland 2004". Het plan is volgens de plantoelichting hoofdzakelijk consoliderend van aard. Het bestemmingsplan zet verder specifiek in op het bieden van ruimte voor revitalisatie van delen van het bedrijventerrein. Zo beoogt het plan te voorzien in een zone langs de rijksweg A20, die volgens de plantoelichting wordt ingezet als etalage van het gebied met overwegend gebouwen van minimaal vier lagen en een hoogwaardige uitstraling, gericht op het zichtbaar maken van de identiteit en kwaliteiten van dit bedrijventerrein. In deze etalagezone is de mogelijkheid opgenomen om kantoorfuncties uit het gebied te clusteren. Insteek is dat in de etalagezone, op loopafstand van het treinstation Schiedam-Centrum, ruimte wordt geboden aan kantoren gerelateerd aan de bedrijvigheid in het gebied.
AnnotatorT. Rotscheid , M.A.A. Soppe
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:2115