Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum12-10-2023
Aflevering8
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-07-2023 (met noot)
CiteertitelM en R 2023/95
SamenvattingGevolgen verzuim plan-mer voor plannen voor (mede) daarop gebaseerde vergunningen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2021 hebben provinciale staten van Gelderland het verzoek van [appellante] om het inpassingsplan "Windpark Bommelerwaard-A2" te herzien, afgewezen. Het inpassingsplan voorziet in een windpark met drie windturbines met een gepland opgesteld vermogen van 7,5 tot 12 megawatt. Windpark Bommelerwaard-A2 B.V. is de initiatiefnemer. Het windpark is globaal gelegen tussen de Rijksweg A2 en de spoorlijn Utrecht-Den Bosch, ten zuidoosten van Zaltbommel. Inmiddels is de bouw van het windpark voltooid en is het windpark in bedrijf. Eerder heeft [appellante] ook, gezamenlijk met anderen, verzocht om de ter verwezenlijking van het windpark door het college van gedeputeerde staten van Gelderland bij besluit van 4 juni 2018 verleende ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming en de bij besluiten van 14 en 22 november 2019 verleende omgevingsvergunningen in te trekken. Het college heeft bij besluiten van 24 december 2021 en 14 januari 2022 geweigerd om deze besluiten in te trekken.
AnnotatorT. Rotscheid , M.A.A. Soppe
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:2573