Jurisprudentie in Nederland

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie in Nederland
Datum07-11-2023
Aflevering9
RubriekInsolventierecht
TitelHoge Raad 23-06-2023 (met noot)
CiteertitelJIN 2023/153
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid; Peeters/Gatzen-vordering; Verrassingsbesluit; Rechtsgronden ambtshalve aanvullen.
Samenvatting (Bron)Ondernemingsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid, art. 6:162 BW. Verkoop octrooien waarvan opbrengst door bank wordt verrekend, vordering wegens benadeling. Trad curator op voor vennootschap of voor gezamenlijke crediteuren (Peeters/Gatzen)? Uitleg stellingen.
AnnotatorM.C. van Rijswijk , J.A.G. de Boer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2023:968