Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum20-11-2023
Aflevering9
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-04-2023 (met noot)
CiteertitelM en R 2023/103
SamenvattingEinduitspraak volgend op de tussenuitspraak van 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1395 inzake Windpark Delfzijl Zuid.
Samenvatting (Bron)Bij tussenuitspraak van 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1395, heeft de Afdeling de raad van de gemeente Eemsdelta en het college van gedeputeerde staten van Groningen opgedragen om gebreken te herstellen in het besluit van 25 juni 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding 2020" en het besluit van 30 juni 2020 waarbij de omgevingsvergunning voor dat windpark is verleend, of om een ander besluit te nemen. De aan de orde zijnde besluiten hebben betrekking op de oprichting en het in gebruik nemen en hebben van het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. Het windpark bestaat uit 16 windturbines, met een maximale ashoogte van 136 m en een maximale rotordiameter van 136 m. Het plaatsingsgebied voor de windturbines ligt direct ten zuiden van en aansluitend op het bestaande windpark Delfzijl Zuid in de gemeente Eemsdelta. De initiatiefnemers voor Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding werken samen via een gezamenlijke entiteit. Dat is Koepel Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding.
AnnotatorT. Rotscheid
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2023:1433