Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum08-12-2023
Aflevering39 De weerbare democratische rechtsstaat
RubriekArtikelen
TitelDe democratische rechtsstaat in Nederland: Over weerbaarheid en waakzaamheid
CiteertitelNJB 2023/2815
SamenvattingDe laatste jaren worden ‘weerbaarheid’ en ‘democratische rechtsorde’ steeds vaker met elkaar verbonden. Wat ‘weerbaarheid’ omvat of vereist, blijft echter onduidelijk. Het begrip wordt even breed opgevat als de gevaren waarvoor de oproep om de weerbaarheid van de democratische rechtsorde te versterken een oplossing wil bieden. Deze bijdrage schetst een beeld van het huidige debat over de weerbare democratische rechtsstaat. De noties ‘weerbare democratie’ en ‘weerbare rechtsstaat’ worden duidelijk onderscheiden om vervolgens kanttekeningen te plaatsen bij twee belangrijke voorwaarden voor de weerbaarheid van de Nederlandse democratische rechtsorde: de waarborgfunctie van de Nederlandse wet in formele zin en onze huidige rechtsstatelijke cultuur.
Auteur(s)R. Tinnevelt , R. Jansen , M. van Emmerik
LinkVolledige tekst artikel (NJB.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn