Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen

UitgeverReed Business Information
TijdschriftTender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen
Datum01-10-2005
Aflevering6
TitelVervlechting van aanbestedingsprocedure en tracÚ/m.e.r.-procedure
SamenvattingIn de voorliggende periode zal een aantal infrastructurele projecten in PPS-vorm worden aanbesteed. Bij verschillende van deze projecten zal de aanbestedingsprocedure bovendien worden vervlochten met de tracÚ/m.e.r.-procedure, waardoor het mogelijk is de inbreng van marktpartijen vroegtijdig bij afwegingen rond ruimtelijke ordening te betrekken. In dit artikel gaan de auteurs in op enkele aspecten die spelen rondom vervlechting.
Auteur(s)G.A. Jurgens , D.C. Orobio de Castro
Pagina4-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn