Jurisprudentie Milieurecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Milieurecht
Datum02-12-2005
Aflevering11
TitelHof van Justitie EG, 12-07-2005, C-304/02 (met noot)
Citeertitel«JM» 2005/123
SamenvattingNiet-nakomen controleverplichting. Controleverplichtingen lidstaten. Niet-uitvoering-228 EG. Forfaitaire som. Dwangsom.

(Commissie / Frankrijk).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 12 juli 2005. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Franse Republiek. # Niet-nakoming - Visserij - Controleverplichtingen ten laste van lidstaten - Arrest van Hof waarbij niet-nakoming is vastgesteld - Niet-uitvoering - Artikel 228 EG - Betaling van forfaitaire som - Betaling van dwangsom. # Zaak C-304/02.
Annotator Douma
Pagina902-918
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2005:444