StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftStAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum20-12-2005
Aflevering4
TitelRaad van State, 10-08-2005, 200405297/1 (met noot)
CiteertitelStAB 2005, 4
SamenvattingOp grond van de overgangsbepalingen van de Wet uov blijft het recht zoals dat vr 1 juli 2005 gold, op dit geding van toepassing. Uit de planvoorschriften volgt niet dat waterhuishoudkundige belangen dienen te worden betrokken bij de vraag of voor een bouwinitiatief op de grondstrook met de (dubbel)bestemming 'Beschermingszone a en b (watergang)' een bouwvergunning kan worden verkregen. De enkele verwijzing in de planvoorschriften naar de Keur van het betrokken waterschap is slechts informatief van aard en niet van betekenis in het kader van de ruimtelijke belangenafweging die de WRO vereist bij de keuze van de bestemming van deze grondstrook.

(Meerssen / bestemmingsplan 'Meerssen, Rothem en Weert').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2003 heeft de gemeenteraad van Meerssen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2003, het bestemmingsplan "Meerssen, Rothem en Weert" vastgesteld.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina79-82
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU0767