Tijdschrift voor Ambtenarenrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftTijdschrift voor Ambtenarenrecht
Datum23-01-2006
Aflevering1
TitelSturingsmiddel of besluit met rechtsgevolg? Annotatie bij CRvB 17 maart 2005, TAR 2005 nr. 82 (met noot)
CiteertitelTAR 2006,
SamenvattingDe ambtenarenrechtelijke jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep over de vraag of iets al of niet moet worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht heb ik altijd een beetje voorspelbaar gevonden. Met name gold dat voor de vraag of een 'schriftelijk blijk van ongenoegen' dat niet of nauwelijks meer was dan dat, en niet leidde tot het reeds dan opleggen van enige rechtspositionele maatregel, een besluit was waartegen bezwaar en beroep openstond of niet.
Auteur(s)P.J. Schaap
Pagina11-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn