Agrarisch recht

UitgeverSdu
TijdschriftAgrarisch recht
Datum09-02-2006
Aflevering2
TitelToeslagrechten: enkele bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aspecten
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 62
SamenvattingOp 1 januari 2005 is in werking getreden de Regeling GLB-inkomenssteun, die inmiddels is vervangen door de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 (verder: GLB). Deze regeling is gebaseerd op enkele Europese Verordeningen en komt in de plaats van diverse Europese steunregelingen voor de landbouwsector. Zulks als uitvloeisel van het in juni 2003 door de Europese ministers van Landbouw bereikte akkoord over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Auteur(s)P. Stehouwer
Pagina62-68
Artikel aanvragenVia Praktizijn