AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum11-02-2006
Aflevering6
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-10-2005, AWB 05/565 (met noot)
CiteertitelAB 2006/46
SamenvattingVoorzieningenrechter; concessie openbaar (bus)-vervoer na aanbesteding (West- en Midden-Brabant); buiten beschouwing laten inschrijving economisch goedkoopste inschrijving; rechtstreeks in belang getroffen; beginsel gelijke behandeling inschrijvers en transparantiebeginsel; ondubbelzinnig(e) aanbestedingsbericht en gunningsprocedure.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2005 hebben verweerders, onder intrekking van hun besluit van 5 juli 2005, verzoekster meegedeeld dat zij hebben besloten de inschrijving van verzoekster voor de concessie van het openbaar vervoer voor de percelen 1 (West-Brabant) en 3 (Midden-Brabant) terzijde te leggen. Daarbij hebben verweerders meegedeeld dat zij voornemens zijn de concessie aan Connexxion Openbaar Vervoer N.V. (hierna: Connexxion) te gunnen. Bij brief van 3 augustus 2005 heeft verzoekster bezwaar gemaakt tegen het besluit van 15 juli 2005. Bij brief van 4 augustus 2005, bij het College ingekomen op 5 augustus 2005, heeft verzoekster zich tot de voorzieningenrechter van het College gewend met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen ten aanzien van het besluit van verweerders van 15 juli 2005.
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina245-257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AU4408