Jurisprudentie Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Bestuursrecht
Datum21-02-2006
Aflevering2
TitelRaad van State, 07-12-2005, 200503449/1 (met noot)
CiteertitelJB 2006/29
SamenvattingOntheffing voor zoeken en rapen van kievitseieren. Rechtstreekse werking. Voorzorgsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2002 heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: het college) aan appellante sub 3 (hierna: de BFVW) ontheffing verleend van het verbod van artikel 12 van de Flora- en faunawet ten behoeve van het zoeken en rapen van eieren van de kievit (Vanellus vanellus).
AnnotatorM.G.W.M. Peeters
Pagina170-178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7591