Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum25-02-2006
Aflevering7246
TitelRaad van State, 28-07-2004, 200306639/1 (met noot)
CiteertitelGst. 2006, 31
SamenvattingEen belang bij bezwaar moet bestaan binnen de bezwaartermijn. Buurtgroep geen rechtspersoon. Daarom geen belanghebbende. Was bestreden beslissing besluit ex art. 1:3 lid 1 Awb? (Amsterdam).

Samenvatting (Bron)Bij brief van 28 mei 1999 is de Jordanese Buurtgroep Schievink (hierna: de buurtgroep) meegedeeld dat er geen extra inspraakbijkomst georganiseerd zal worden inzake het plan tot renovatie van een aantal panden behorende tot het project "cluster Schievink".
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina117-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ5717