StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftStAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum13-03-2006
Aflevering1
RubriekArtikel
TitelConcurrentie van belang in het ruimtelijke bestuursrecht
CiteertitelStAB 2006
SamenvattingVolgens vaste jurisprudentie kunnen concurrentieverhoudingen in de regel niet worden gereguleerd door middel van het bestemmingsplan. De reden daarvoor is gelegen in artikel 10 WRO, met name in het eerste lid van dat artikel. Nu uit die bepaling voortvloeit dat bestemmingsplanvoorschriften betrekking moeten hebben op het gebruik dat van gronden of opstallen wordt gemaakt, worden voorschriften die ingegeven zijn vanuit het oogpunt van regulering van concurrentieverhoudingen, niet toelaatbaar geacht.
Auteur(s)T. Nijmeijer
Pagina10-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn