Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum11-05-2006
Aflevering4
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-08-2005, 200501713/1 (met noot)
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 34
SamenvattingVoor zover de onthouding van goedkeuring door verweerder mede betrekking heeft op de gebouwen op het voormalige steenfabriekterrein Heuff, op de bebouwingskaart en in tabel 1 bij de planvoorschriften genummerd 7 tot en met 9, overweegt de Afdeling dat verweerder zich, gelet op de natuurbestemming van de desbetreffende gronden, in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het bieden van grootschalige nieuwe bouwmogelijkheden ter plaatse niet wenselijk moet worden geacht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2004 heeft de gemeenteraad van Lingewaal, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 mei 2004, het bestemmingsplan "Waaloever Vuren 2004" vastgesteld.
Annotator Groothuijse
Pagina251-257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU1129