Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum11-05-2006
Aflevering4
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 02-12-2005, 200507907/1 en 200508315/1 (met noot)
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 39
SamenvattingDe zogenoemde Nimby-procedure van artikel 40 van de WRO is er blijkens de wetsgeschiedenis op gericht de besluitvorming te forceren teneinde de verwezenlijking van een project mogelijk te maken. Als sluitstuk van deze procedure laat artikel 40, negende lid, van de WRO aan het college van burgemeester en wethouders twee mogelijkheden: ofwel vrijstelling verlenen, ofwel vrijstelling weigeren waarna de bevoegdheid te besluiten omtrent vijrstelling overgaat op de Minister.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 20 januari 2005 heeft de Minister aan het college verzocht om met toepassing van artikel 40 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) vrijstelling te verlenen van de bepalingen van de bestemmingsplannen "Schinveld-Oost" en "Buitengebied" teneinde in een deel van de Schinveldse bossen de volgende maatregelen te kunnen treffen: - het afzagen van bomen op een hoogte van ongeveer 1 meter boven de grond in een strook van 6 ha langs een Nederlands-Duitse grensweg; - het afzagen van een beperkt aantal te hoge bomen in de overige 14 ha; - het vervolgens uitvoeren van een hakhoutbeheersplan om te voorkomen dat de bomen te hoog worden.
Annotator Hillegers
Pagina263-268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU7579