Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum11-05-2006
Aflevering4
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 15-09-2005, Awb 05 / 2721 VV (met noot)
CiteertitelM en R 2006/4, nr. 40
SamenvattingNiet in geschil dat de onderhoudswerkzaamheden aan de spoorlijn Weert-Budel i.v.m. de reactivering van de IJzeren Rijn, waarvoor ontheffing is aangevraagd, als een plan c.q. project in de zin van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn zijn aan te merken. De voorzieningenrechter stelt vast dat verweerder bij de totstandkoming van onderhavig besluit niet heeft bezien of de onderhoudswerkzaamheden significante gevolgen kunnen hebben voor het natuurgebied Weerter- en Budelerbergen.
Samenvatting (Bron)Verlening ontheffing op grond van APV ten behoeve onderhoudswerkzaamheden aan onderhoudswerkzaamheden aan de spoorlijn Weert-Budel, onderdeel van het tracÚ "IJzeren Rijn". Tevens toetsing aan artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn.
AnnotatorJ. Verschuuren
Pagina268-270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2005:AU2724