AB Rechtspraak Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftAB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum17-06-2006
Aflevering24
TitelHoge Raad, 14-04-2006, C05/036HR (met noot)
CiteertitelAB 2006/198
SamenvattingGemeentelijke gronduitgifte; anti-speculatiebeding; onaanvaardbare doorkruising Huisvestingswet?
Samenvatting (Bron)Sprongcassatie. Geschil tussen een gemeente en kopers van bouwgrond over de toelaatbaarheid van een in de overeenkomst naar burgerlijk recht bij de uitgifte van grond opgenomen anti-speculatiebeding uit hoofde waarvan kopers, behoudens ontheffing door de gemeente, op straffe van een boete verplicht zijn de op de verkochte grond te bouwen woning gedurende vijf jaar zelf te bewonen en niet aan derden door te verkopen; doorkruisen dergelijke anti-speculatiebedingen op onaanvaardbare wijze (systeem en strekking van) de Huisvestingswet?, vrijheid van vestiging.
AnnotatorJ.J. Hoekstra , G.A. van der Veen
Pagina909-935
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU8946