Agrarisch recht

UitgeverSdu
TijdschriftAgrarisch recht
Datum19-06-2006
Aflevering6
TitelCapita selecta agrarisch milieurecht (deel I)
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 307
SamenvattingOp 1 februari 2006 is de Interimwet stad-en-milieubenadering in werking getreden. Op 10 februari 2006 is het voorstel voor de Wet geurhinder en veehouderij naar de Tweede Kamer gezonden. Voorts is het Besluit ammoniakemmissie huisvesting veehouderij op 8 december 2005 gepubliceerd. In deze bijdrage ga ik in op de gevolgen van deze (aankomende) wijzigingen voor het agrarisch milieurecht. Deze bijdrage zal in twee delen verschijnen. In dit eerste deel komen de Interimwet stad- en milieubenadering en het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij aan de orde. Het voorstel voor de Wet geurhinder en veehouderij wordt in het tweede deel behandeld.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Pagina307-317
Artikel aanvragenVia Praktizijn