Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum24-07-2006
Aflevering6
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 22-03-2006, 200506050/1 (met noot)
CiteertitelM en R 2006/6, nr. 57
SamenvattingAnders dan in de uitspraak van 26 februari 2003 (M en R 2003/9, nr. 92, m.nt. Jans), waaraan een vergunningsaanvraag op grond van de Visserijwet 1963 ten grondslag lag, zijn in dit geschil uitsluitend aspecten aan de orde die artikel 12 Natuurbeschermingswet en de reikwijdte van artikel 6 lid 3 Habitatrichtlijn betreffen.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 29 juli 2004 heeft verweerder 30 gelijkluidende vergunningen ingevolge artikel 12 van de Natuurbeschermingswet verleend voor het uitzaaien en weer opvissen van mosselen en oesters afkomstig uit Ierland en het Verenigd Koninkrijk in het beschermd en/of staatsnatuurmonument "Oosterschelde-buitendijks" tot en met 30 juni 2005.
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina399-403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV6289