Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum22-07-2006
Aflevering7255
TitelRaad van State, 22-03-2006, 200504508/1 (met noot)
CiteertitelGst. 2006, 103
SamenvattingBehandeling besluit in primo en bezwaarschrift door dezelfde ambtenaar. Overschrijden beslistermijn op een bezwaarschrift. Tijdelijke karakter vrijstelling ex art. 17
WRO en art. 19 BRO 1985. (Loppersum).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Loppersum (hierna: het college) aan het waterschap Noorderzijlvest (hierna: het waterschap) vrijstelling als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) verleend voor de duur van ten hoogste vijf jaren ten behoeve van het oprichten en in gebruik hebben van een tijdelijk baggerdepot op de percelen, kadastraal bekend gemeente Middelstum, sectie H, nos. 284, 285, 286, 287 en  - gedeeltelijk - 278 (hierna: de percelen).
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina399-401
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV6237