Agrarisch recht

UitgeverSdu
TijdschriftAgrarisch recht
Datum28-07-2006
Aflevering7/8
TitelCapita selecta agrarisch milieurecht (deel II)
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 371
SamenvattingOp dit moment is voor wat betreft de beoordeling van de geurhinder van veehouderijen sprake van een tweedeling. [...] De Tweede Kamer heeft de regering verzocht om een nieuw (wettelijk) landsdekkend beoordelingskader voor geurhinder van veehouderijen op te stellen. Met het voorstel voor de Wet geurhinder en veehouderij is aan dit verzoek tegemoet gekomen. Om de Wet geurhinder en veehouderij goed te kunnen begrijpen, is inzicht in het huidige toetsingskader vereist. Daarom schets ik hierna alvorens ik de Wet geurhinder en veehouderij inhoudelijk behandel eerst kort de systematiek van het huidige toetsingskader.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Pagina371-378
Artikel aanvragenVia Praktizijn