Agrarisch recht

UitgeverSdu
TijdschriftAgrarisch recht
Datum28-07-2006
Aflevering7/8
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200508099/1 (met noot)
CiteertitelAgr.r. 2006/5359
SamenvattingReikwijdte IPPC-richtlijn. Drempelwaarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 augustus 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een veehouderij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 11 augustus 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorP.P.A. Bodden
Pagina471-473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7319