Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftSociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum30-08-2006
Aflevering7/8
RubriekTer Visie
TitelWeg met het ambtenarenrecht?
CiteertitelSR 2006, 42
SamenvattingIn september 2005 is het rapport van de interdepartementale werkgroep Normalisatie Rechtspositie Overheidspersoneel verschenen, onder de titel 'Buitengewoon normaal?'. Dit rapport, waarover al eerder in dit blad geschreven is, stelde dat het hoog tijd was de ambtelijke status af te schaffen, dat daar geen zwaarwegende nadelen aan verbonden waren en dat de afschaffing met enkele pennenstreken beklonken kon zijn. Het rapport is door de Minister van Binnenlandse Zaken met instemming ontvangen en door hem doorgezonden naar de Raad voor het Overheidspersoneel (ROP).
Auteur(s)P.J. Schaap
Pagina217-219
Artikel aanvragenVia Praktizijn