Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftSociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum30-08-2006
Aflevering7/8
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 14-04-2006, C04/352HR en C05/043HR
CiteertitelSR 2006, 45
SamenvattingDe beurspromovendus is werknemer maar hoeft niet gelijk te worden behandeld als een aio.
Samenvatting (Bron)Geschil tussen een universiteit en een ambtenarenvakbond en beurspromovendi over de vraag of tussen de universiteit en de beurspromovendi een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft bestaan of bestaat; gezagsverhouding, rechtsvermoeden als bedoeld in art. 7:610a BW, weerlegging; collectieve actie devolutieve werking van het hoger beroep; miskenning van een niet prijsgegeven ontvankelijkheidsverweer als bedoeld in art. 3:305a lid 2 BW; cassatie, incidenteel beroep, proceskostenveroordeling.
AnnotatorG.C. Boor
Pagina233-235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU9722