Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftSociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum30-08-2006
Aflevering7/8
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie EG, 06-07-2006, C-154/05 (met noot)
CiteertitelSR 2006, 47
SamenvattingWajong hoeft niet geŽxporteerd te worden.

(Kersbergen-Lap / Dam-Schipper).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 juli 2006. # J. J. Kersbergen-Lap en D. Dams-Schipper tegen Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Rechtbank te Amsterdam - Nederland. # Sociale zekerheid van migrerende werknemers - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Artikelen 4, lid 2 bis, en 10 bis, alsmede bijlage II bis - Bijzondere prestaties die niet op premie- of bijdragebetaling berusten - Nederlandse uitkering voor jonggehandicapten - Niet-exporteerbaarheid. # Zaak C-154/05.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina238-239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2006:449